10. Me çfarë targe do të qarkullojnë këto mjete?

You are here

Mjetet rrugore të hershme do të pajisen me targë të veçantë, pas marrjes së certifikatës së njohjes.