13. Si mund të qarkulloj nga data 1 janar 2020, deri në zbardhjen e procedurave dhe hyrjes në fuqi të aktit nënligjor?

You are here

Ju mund të pajiseni me një targë të përkohshme pa afat deri në vendimin e komisionit i cili do të përcaktojë përfundimisht nëse mjeti juaj mund të jetë pjesë e regjistrit Retro. Aplikimi për Targë të Përkohshme PRK me Fletë Udhëtimi mund të bëhet online ne linkun: https://www.retro.al/apliko-online-targe-te-perkohshme

Me hyrjen në fuqi të akteve, DPSHTRR do të nisë të gjitha procedurat e nevojshme për verifikimin, klasifikimin dhe kategorizimin e të gjitha aplikimeve të mjeteve pretendente për statusin RETRO.