2. Cilat mjete klasifikohen si Retro?

You are here

Në vështrim të legjislacionit “Mjet rrugor të hershëm” (Mjet RETRO) do të quhet ciklomotori, motomjeti dhe automjeti që plotëson kushtet e mëposhtme:

 • të jetë i prodhuar së paku përpara 30 vitesh,
 • të jetë i ruajtur apo i rikonstruktuar në formën e tij origjinale, për shkak të ruajtjes së trashëgimisë historike dhe kulturës teknike,
 • të mos përdoret në qarkullimin e përditshëm,
 • të klasifikohet në kategorinë e mjeteve rrugore me vlerë historike,
 • të mos jetë më në prodhim,
 • të jetë mjet me motor me lëndë djegëse benzine.

Gjithashtu do të regjistrohen në Regjistrin RETRO mjete me motor me lëndë djegëse naftë vetëm nëse:

 • aktualisht ekziston një numër shumë i vogël modelesh të regjistruara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë,
 • janë mjete të prodhimit sovjetik (përpara vitit 1990),
 • mjeti ka vlerë historike për shkak se është përdorur në një eveniment/aktivitet që shënon një ngjarje jubilare në histori,
 • është përdorur nga një personalitet që ka lënë gjurmë në histori,
 • është përdorur në një ngjarje historike,
 • mbart vlera të veçanta inxhinierike apo teknike që e kanë diferencuar nga mjetet e tjera të asaj gjenerate.