5. Çfarë hapash duhet të ndjek në këtë moment, kur ende nuk është ngritur komisioni?

You are here

Fillimisht ju duhet të plotësoni formuarin VETËDEKLARO MJETIN RETRO në mënyrë që të disponojmë të dhënat e mjetit tuaj. Na përcillni çdo të dhënë që ju mendoni se është e vlefshme për të përcaktuar vjetërsinë e mjetit, origjinalitetin dhe mënyrën si ju keni rënë në zotërim të mjetit. Para ngritjes së komisionit do të procedohet me këto informacione për ngritjen e një databaze.

E njëjta procedurë do të ndiqet nëse zotëruesi disponon dokumentacion ku vërteton pronësinë e mjetit.