9. Si veprohet në rast se zotëruesi vendos ta përdorë mjetin për qarkullim të zakonshëm të pakufizuar?

You are here

Vetëm mjetet të cilat kanë patur një regjistrim të mëparshëm në Republikën e Shqipërisë mund të rikthehen në qarkullim me targa të zakonshme, duke humbur të drejtën e përfshirjes në regjistrin retro dhe u trajtuar në vështrim të kuadrit fiskal, mjedisor apo të kontrollit teknik njësoj si mjetet e tjera rrugore.

Ndërkohë mjetet që janë importuar dhe zhdoganuar përmes autorizimit, sipas parashikimit të pikës 3 të Nenit 3, të VKM Nr.633 dhe kanë përfituar statusin Retro nuk mund të përfitojnë targa të zakonshme për qarkullim të pa kufizuar.