Si aplikohet për rinovimin e lejes së qarkullimit për humbje, vjedhje, shkatërrim ose mbarim i hapësirës për të vendosur vulat e Kontrollit Teknik?

You are here

Personi i interesuar paraqitet pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale dhe dorëzon dokumentacionin e përshkruar në këtë link:

https://www.dpshtrr.com/sherbime/individe/regjistrim-mjeti/sherbime-mjete-te-regjistruara

Nëse leja e qarkullimit ka humbur, atëherë duhet të dorëzojë edhe vërtetimin e denoncimit të lëshuar nga Policia e Shtetit.