Si është procedura për marrjen e targave pas dëmtimit të tyre?

You are here

(Njëra nga targat e mjetit është dëmtuar. A mund të rimarr po të njëjtën targë?)

Qytetari merr të njëjtat targa nëse:

  • Targa është e formatit të ri dhe jo e formateve të dala nga prodhimi.
  • Nëse dallohen qartë germat dhe numrat.
  • Nëse janë të dyja targat dhe s’ka humbur njëra nga to.

Nëse nuk plotëson këto kushte, atëherë merrni targa të reja.