Mbjellja e 250 fidanëve në Tarabosh - DRSHTRR Shkodër

You are here

Mbjellja e 250 fidanëve në Tarabosh - DRSHTRR Shkodër

Dhurata më e bukur për të ardhmen është pasurimi i natyrës.

Një falënderim i veçantë për iniciativën dhe kontributin e vyer që  punonjësit  e DRSHTRR Shkodër, dhanë me mbjelljen e më shumë se 250 fidanëve në Tarabosh.

#GjesteTëVoglaMeDashuriTëMadhe 

#DRSHTRRShkodër #DPSHTRR 

#KushMbjellPemëMbjellShpresë 

#MeDashuriNgaShkodra 

#Natyre 

#Life 

#Green 

#Shkodra