Aplikimet Online të Shërbimeve të DPSHTRR në e-Albania Janar - Qershor 2020

You are here

6-mujori i parë i 2020-ës një kthesë historike për digjitalizimin, thjeshtimin e kalimin online, pa radhë e pa angari, pa pagesë e pa shpenzim kohe, për sa më shumë procedura të mundshme! Lirojmë sportelet për shërbimet me prezencë fizike të pashmangshme + mbrohemi nga Covid19!

Janar-Qershor 2020:

  • 428,494 aplikime online për DPSHTRR mes platformës e-Albania!
  • +276% më shumë se në vitin 2019!
  • 157,135 shërbime online me vulë elektronike dhe me tarifë 0 lekë!
  • 31,427,000 Lekë kursim qytetarëve!
  • 6,547 ditë/kohë kursim (nëse llogarisim vetëm kohën 20 min/shërbimi)!