Easy check - Lehtësi për subjektet dhe koncesionarët e tregtimit të mjeteve! 

You are here

Lehtësi për subjektet dhe koncesionarët e tregtimit të mjeteve! 

EASY CHECK - Kontrolli fizik në ambientet e subjektit pa qenë nevoja për t’i sjellë mjetet te Kontrolli Fizik në drejtoritë rajonale.

Ky shërbim aktualisht ofrohet VETËM nga DRSHTRR Tiranë dhe Durrës.

Si funksionon EASY CHECK?

Pasi të plotësohet dhe dërgohet formulari me të dhënat e subjektit dhe të mjeteve të cilat do t’i nënshtrohen Kontrollit Fizik (minimalisht 5 mjete), subjekti do të kontaktohet me telefon/e-mail nga stafi i DRSHTRR përkatëse për përcaktimin e datës dhe orarit për Kontrollin Fizik.

KURSENI KOHËN! APLIKONI PËR EASY CHECK: www.dpshtrr.gov.al