Fëmijët Pjesëmarrës të Aktiviteteve Në Automotive Fair Albania 

You are here

Fëmijët, gjatë vizitave me prindërit e të afërmit e tyre, në Automotive Fair Albania  gëzuan hapësirat e dedikuara për ta, por u bënë edhe protagonistë të çdo këndi tjetër ku shoqëronin të rriturit.

Ata u bënë pjesëmarrës të aktiviteteve tek këndi edukativ i sigurisë rrugore, në garat me mjetet e "Mini Gran Premio", në mësimin e biçikletave dhe orët rekreative mbi mësimin e shenjave rrugore. 

Gjithashtu ata vizituan e shfaqën kuriozitet për ekspozitën e artit dhe muzeun "Retro".

Të gjitha këto hapësira ishin ideuar për t'i argëtuar dhe njëkohësisht për ti ndërgjegjësuar ata.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga