Florian Marku në DRSHTRR Vlorë

You are here

Edhe të nderuar me medaljen "Ylli i Madh i Mirënjohjes Publike" si Florian Marku marrin shërbime në Drejtorinë e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. 

Nuk mund të mos përfitonim nga rasti të përshëndesnim një nga shqipet që na bën krenar ndërkombëtarisht me talentin e tij, teksa mori shërbim në Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë.

Faleminderit Florian për kontributin tënd në portofolin e sukseseve për Shqipërinë.

Mund të porosisni targa suvenir në: https://www.retro.al/targe-suvenir.

Mund të blini katalogun e Retro Koleksionit Shqiptar online ose në pikat e Adrion Ltd  pranë Sheshit Skënderbej dhe në aeroportin "Nënë Tereza"


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga