Investime në DRSHTRR Vlorë - Punimet drejt përfundimit

You are here

Janë drejt fundit punimet për rikualifikimin e hapësirave funksionale të DRSHTRR Vlorë, sistemim trotuare e zona pedonale, shkallë e rampa, gjelbërim, zgara, kuneta e kullime shiu, instalime ndriçim i jashtëm e sinjalistikë për të vijuar me minipoligonin e testimit praktik, asfaltime, parkime, stola, kosha, rrethim, portë oborri, vizime, brandim e rregullime të tjera!

Rregull dhe kulturë shërbimi!

 #DPSHTRR 

#MIE 

#NëPunë 

#DRSHTRRVlora 

#AutomotorizimiShqiptar
#InvestimeNëÇdoRajonale 

#VëmendjaTeQytetarët