Këndi i Sigurisë Rrugore në qytetin e Vlorës

You are here

Edukimi nëpërmjet argëtimit, për mësimin e nocioneve të sigurisë rrugore dhe simulimi i situatave të trafikut është në fokusin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Këndi i Sigurisë Rrugore ishte kësaj rradhe në Vlorë, në ambientet e jashtme të shkollës së mesme industriale "Pavarësia", ku nxënësit mësuan mbi rregullat e qarkullimit rrugor dhe këshillat mbi sigurinë rrugore në hapësirën e posaçme që simulon një qytet të vogël me sinjalistikat e duhura rrugore.

Përfshirja në moshë të hershme rrit vetëdijen e ndërgjegjësimin për të pëdorur rrugën në mënyrë e duhur.

Për më shumë informacion: /www.dpshtrr.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga