Këndi i Sigurisë Rrugore në Shkollën "Faik Konica"

You are here

Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor është të edukojë brezin e ri për rregullat e qarkullimit rrugor.

Të sigurt për në shkollë, të sigurt për në shtëpi  dhe të edukuar si përdorues rruge, janë tre shtyllat bazë të këtij edukimi themelor e me rëndësi për të rritur breza të shëndetshëm. 

T’u inçizojmë fëmijëve rregullat dhe sinjalistikën e qarkullimit rrugor, që ata të jenë të sigurt si këmbësorë, pedalues apo si shoferë të së ardhme.

Momente nga ora edukative e sigurisë rrugore në shkollën “Faik Konica”, zhvilluar nga ekipi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga