Komisioni Retro Janar-Dhjetor 2022

You are here

Të entuziazmuar dhe mirënjohës për anëtarësimin e Retro Albania në FIVA (Federata Ndërkombëtare e Mjeteve Historike), në këtë familje janë shtuar mjete mjaft interesante gjatë vitit 2022.

Gjatë periudhës kohore janar - dhjetor 2022, janë verifikuar 179 mjete, nga të cilat 115 automjete dhe 64 motomjete dhe janë pajisur me targa retro plot 127 mjete .

Ndërsa gjatë periudhës kohore qershor 2020 - dhjetor 2022, janë verifikuar 641 mjete në total dhe 464 prej tyre kanë plotësuar kriteret për statusin Retro.

Për informacione mbi kushtet e kriteret që duhet të plotësojnë mjetet për të përfituar statusin RETRO, vizitoni: www.retro.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga