Leja e re e Qarkullimit plotësisht në standardet e Bashkimit Europian!

You are here

Leja e re e Qarkullimit plotësisht në standardet e Bashkimit Europian!


Prej dy muajsh tashmë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor lëshon Lejen e re të Qarkullimit të Mjetit, e cila ka zëvendësuar tre dokumente në një, duke lehtësuar procedurën e kursyer  dhe kohën e qytetarëve në sportelet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve  të Transportit Rrugor.
Formati i ri i Lejes së Qarkullimit unifikon Lejen e vjetër të Qarkullimit, Certifikatën e Pronësisë dhe Lejen Ndërkombëtare  të mjetit, në një dokument të vetëm. Kosto e Lejes së Qarkullimit tashmë është 2,100 Lekë nga 3,500 Lekë që kushtonte më parë, duke ulur tarifën me 40%, dhe duke rritur përfitimet për qytetarët. Prej kësaj ulje u janë kursyer qytetarëve 45,813,600 Lekë në më pak se 2 muaj.
Gjatë periudhës 6 Qershor deri më 29 Korrik 2022, janë lëshuar 32,724 Leje të reja Qarkullimi. Krahasuar me vitin 2021, janë lëshuar 1,874 më shumë (ose +6%), ndërsa krahasuar me vitin 2018 janë 11,099 më tepër (ose +51%).
Të dhënat e këtij dokumenti janë të kodifikuara sipas BE, me elementë sigurie e cilësi të lartë, kod QR, prokat rezistent, vit prodhimi, vit të parë regjistrimi mjeti, personalizim me puntim, etj.
Leja e re e Qarkullimit të mjetit lëshohet për regjistrime të reja ose kur qytetari azhurnon të dhënat e mjetit, kur ndërron pronësinë, kur humb apo dëmtohet leja e vjetër dhe kur qytetari dëshiron vetë të marrë lejen e re. Nuk është e detyrueshshme  për mbajtësit e Lejes së vjetër të Qarkullimit të mjetit që ta rinovojnë ose ndërrojnë atë.

Video: 

Leja e re e qarkullimit


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga