Llogarit/Paguaj Taksën TVMP Online

You are here

Mos e lër për ditën e fundit! Shmang radhën e fundvitit, nxito të paguash taksat vjetore të mjetit pranë drejtorive rajonale, pranë zyrave tona te Kolaudimi

 Orari zyrtar për shërbimet e taksave të mjeteve deri në 31 Dhjetor 2019:
   E Hënë – E Premte 08:00-17:00
   E Mërkurë 08:00-19:00
   E Shtunë 08:00-16:00
   Sportelet do qëndrojnë hapur për të shërbyer deri në qytetarin e fundit