Luajmë së bashku duke mësuar mbi sigurinë rrugore

You are here

 

Luajmë së bashku duke mësuar mbi sigurinë rrugore!

Broshura “Luajmë me hapa të sigurt!”, botim zyrtar i DPSHTRR-MIE, ka si qëllim kryesor të edukojë dhe të nxisë fëmijët përmes kureshtjes për të pasuruar njohuritë e përdoruesve të vegjël të rrugës në procesin e mësimit të hershëm të rregullave rrugore.

Përmbajtja e kësaj broshure është konsultuar dhe miratuar nga profesionistë të fushës dhe prodhimi i saj është realizuar nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve-DPSHTRR, për ta shpërndarë gjatë orëve mësimore!

Viti 2020 - Viti i Sigurisë Rrugore!

#2020VitiiSigurisëRrugore #DPSHTRR #MIE #EdukimiMbiSigurinëRrugore #LuajmëMeHapaTëSigurt