Masa dhe Rekomandime për Transportin Ndërkombëtar të Mallrave për COVID-19 (sipas Komisionit Europian)

You are here

Shtojcat e komunikimit nga Komisioni Europian për zbatimin e “Green Lanes” (korsive të gjelbra), nën udhëzimet për masat e menaxhimit të kufijve për të mbrojtur shëndetin dhe për të siguruar disponueshmërinë e mallrave dhe shërbimeve thelbësore.

Tags: 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga