Në QKT Korçë me Studentët e Shkollës Teknike Profesionale “Demir Progri”

You are here

Specialistët e Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë, demonstruan për studentët të gjitha etapat që duhet të kalojë një mjet, për t'u kualifikuar e për të kaluar testin me sukses. Konstatuan me praktikë problematikat më të shpeshta që hasin në mjetet që realizojnë kontrollin periodik teknik.

Një orë mësimore ndryshe për të prekur nga afër raste konkrete në fushën automotive. 

Mbështesim dhe jemi gjithmonë krah edukimit dhe formimit të arsimit profesional në vend.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga