Njoftim për xhamat e errësuar drejtuar Qytetarëve dhe Serviseve

You are here

Me hyrjen në fuqi të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 (botuar në FZ nr.140, datë 17.10.2019), Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u ngarkua me marrjen e masave për miratimin dhe certifikimin e xhamave të autoveturave që errësohen me materiale të fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi i tyre... (shkarko materialin e mëposhtëm për më shumë).

Informacion të plotë mbi procedurën dhe kriteret për errësimin e xhamave e gjeni në linkun: https://www.dpshtrr.al/aplikime-online/miratimi-i-xhamave-te-erresuar