Përmirësim i kushteve të shërbimit, në DRSHTRR Elbasan.

You are here

Përmirësim i kushteve të shërbimit edhe në DRSHTRR Elbasan, pas ndërhyrjeve për një rikualifikim fizik brenda e jashtë (përfshirë brandimin e ri), në vijim të përditësimit të pajisjeve dhe sistemeve për menaxhim radhe, rrjete e monitorim, rimobilim e tabela të reja informuese, instalime të reja sigurie, ndriçim,

klimatizim, optimizim ergonomie për punonjësit e rritje komoditeti për qytetarët!

Lajm i mirë është dhe implementimi me sukses (jemi vetëm në javën e 3-të të kalimit LIVE) i sistemit të ri informatik eDPSHTRR, që do rrisë ndjeshëm automatizimin, transparencën dhe digjitalizimin e shumë praktikave!

 #TransformimiDPSHTRR #MIE #VëmendjaTeQytetarët #ShërbimeCilësore #DRSHTRRElbasan #ShqipëriaQëDuam