Problematikat Rrugore me të cilat Ndeshemi Përditë, në 60 Sekonda

You are here

Sa problematika rrugore në 60 sekonda filmime me të cilat ndeshemi përditë?!

Kujdes:

  • Respektoni semaforin!
  • Mos përdorni telefonin gjatë drejtimit të mjetit!
  • Respektoni këmbësorët dhe vijat e bardha!
  • Respektoni rregullat e përparësisë në rrethrrotullim!

Mobiliteti në habitatin urban ndikon direkt në cilësinë dhe sigurinë e jetës, shpreh nivelin tonë të aftësisë e vetëdijes për bashkëjetesë qytetare bashkëkohore.

Video: 

Gabimet e Përditshme në Rrugë


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga