Punimet për Dyshemetë Teknologjike të Qendrës së Kontrollit Teknik në ish-NSHRAK,

You are here

Për të krijuar kushte bashkëkohore pune e shërbimi për punonjësit dhe qytetarët, vazhdojnë punimet me shtresat e resinës për dyshemetë teknologjike të Qendrës së Kontrollit Teknik në ish-NSHRAK, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.

Investimet për këto transformime po zhvillohen nga vetëfinancimi si ent, pjesë e paketës së ndërhyrjes transformuese të shërbimeve të transportit rrugor anembanë vendit. 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor falenderon qytetarët  për mirëkuptimin.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga