Rezultate Rekord gjatë 9-mujorit Janar - Shtator 2022 

You are here

Janë shënuar rezultate rekord gjatë këtij 9-mujori mga periudha kohore Janar - Shtator 2022. 

 Me  55% më shumë shërbime të ofruara  të krahasuara me vitin 2018.

Gjithashtu: 

  •  1,531 qytetarë të shërbyer në orë.
  •  82% më shumë të ardhura se në vitin 2018.
  •  12% më shumë të ardhura se në vitin 2021.
  •  368,780 shërbime risi në Janar- Shtator 2022.
  • 76% më shumë shërbime risi krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Këto rezultate janë arritur falë mirëadministrimit, përmirësimit të ndjeshëm të kushteve të punës dhe motivimit të ekipit; sporteleve virtuale, komunikimit dinamik, sistemeve inovative të shërbimeve online dhe informatizimit; modernizimit të infrastrukturës fizike, luftës ndaj rryshfeteve, uljes së debitorëve, rritjes së sigurisë, digjitalizimit;  monitorimit, rendimentit, transparencës, fiskalizimit, afrimit me klientin, duke rritur përgjegjësinë e kësaj drejtorie për mbajtjen e këtij ritmi të lartë dhe vijimin e sfidave të reja të automotorizimit shqiptar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga