Shitblerja e një mjeti të regjistruar në Shqipëri- Si të veproni në këtë rast?

You are here

Si duhet të veproni për shitblerjen e një mjeti të regjistruar në Shqipëri?

A realizohet kontrata e shitjes së mjetit edhe në DPSHTRR?

Sa kushton shërbimi dhe çfarë dokumentesh duhet të merrni me vete?

Ndiqni informacionet orientuese për të ndjekur hap pas hapi procedurën e shitblerjes së mjeti,  pranë sporteleve të drejtorive tona rajonale!

Na kontaktoni për çdo informacion shtesë në:  www.dpshtrr.gov.al

#MëLehtëMëShpejtMëLirë

 #DPSHTRR

#KontratëShitje

#NdërrimPronësie

#PyetjetMëTëShpejta