Siguria Rrugore në shkollën "Emin Duraku", Tiranë!

You are here

Vijon projekti “Të Sigurt për në Shkollë, Të Sigurt për në Shtëpi”! Këndi Edukativ i Sigurisë Rrugore u mirëprit nga nxënësit e klasës së katërt të shkollës "Emin Duraku" në qytetin e Tiranës. Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar, ky projekt, ka për qëllim edukimin e fëmijëve me rregullat për përdorimin e rrugës, me sinjalistikën bazë, me rëndësinë e kujdesit për veten dhe tjetrin, si dhe teknikat e dhënies së ndihmës së parë. Këndi Edukativ është një nga nismat e shumta të Drejtorisë së  Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor mbi Sigurinë Rrugore në vend.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga