Sistemi i monitorimit të testimit të praktikës për kategorinë B të leje drejtimit

You are here

Për herë të parë në rajon, në kuadrin e nismave të reja drejt inovacionit , Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor do të implementojë në vjeshtën e këtij viti, sistemin e monitorimit të testimit të praktikës për kategorinë B të leje drejtimit. Projekti do të mundësojë monitorim 360 gradë me audio dhe figurë, livestreaming në kohë reale, gjurmim me GPS të vendndodhjes dhe trajektores së përshkuar nga kandidati, menaxhim dhe analizë të videove dhe video-kamera full HD All in One (NVR), si fjala e fundit e teknologjisë për modernizimin informatik të monitorimit, duke garantuar një proces transparent dhe objektiv për kandidatin dhe autoshkollat.

Sistemi i monitorimit të testimit praktik, do të pasojë testin teorik të rishikuar për lejedrejtimin e kategorisë B, si dhe sistemin e ri të lejedrejtimit i cili po testohet në të gjitha drejtoritë rajonale të DPSHTRR. Sisteme të tilla operative dhe të informatizuara do të sigurojnë një monitorim intereaktiv dhe në kohë reale të të gjitha proceseve duke filluar nga pranimi, testimi e deri te lëshimi i leje drejtimit sipas standardeve më të larta.

Nisma të tilla nxisin ndërgjegjësimin e kandidatëve për të qenë sa më të përgatitur në testim dhe mbështesin e promovojnë sigurinë rrugore.

Leje drejtimi e merituar, siguri rrugore e garantuar!