Sporteli i shërbimeve të DPSHTRR në ambientet e ADISA në Krujë!

You are here

 

Lajm i mirë për qytetarët e Krujës!

Sporteli i shërbimeve të DPSHTRR në ambientet e ADISA në Krujë! Lehtësojmë 18,328 drejtues mjetesh!

Afrojmë pranë qytetarëve:

8 procedura

  • Aplikim dhe rinovim i lejes së drejtimit.
  • Aplikim dhe rinovim i dëshmisë dhe certifikatës profesionale.
  • Dokumenti i lejes së drejtimit dhe i CAP.
  • Leje drejtimi ndërkombëtare dhe leje qarkullimi ndërkombëtare.
  • Certifikatë e pronësisë së mjetit.
  • Leje drejtimi e përkohshme dhe leje qarkullimi e përkohshme.
  • Pagesa e taksës së mjetit.
  • Transferim i dosjeve të drejtuesit të mjetit  dhe i dosjeve të mjetit.

107,778 shërbime në vit

Eliminojmë:

86 km rrugë vajtje-ardhje (Krujë-Durrës)!

94 minuta vajtje-ardhje!

Prioritet, aksesi tek shërbimet për të gjithë qytetarët!  

Të lidhura