Udhëzues Për Distancat e Sigurisë Ndërmjet dy Mjeteve

You are here

Sa herë ndodh të jeni duke ngarë makinën qetësisht, e një mjet tjetër ju afrohet aq afër, duke i rënë burisë ose duke dhënë sinjale me drita?? Mënyra të rrezikshme e brutale të cënimit të jetës tuaj, dhe të personave me të cilët ndani të njëjtën rrugë.
RESPEKTONI distancat e sigurisë ndërmjet dy mjeteve! Rruga ka të papritura, e nuk mund të parashikojmë ç'mund të ndodhë gjatë udhëtimit, apo gjendjen e shoferit që nget mjetin. Është e nevojshme të ruani standardet e sigurisë, në mënyrë që të keni kohë reagimi mjaftueshëm ndaj çdo të papriture!

Mos u bëni një satistikë!

Viti 2020 - Viti i Sigurisë Rrugore!

#2020VitiiSigurisëRrugore #DPSHTRR #MIE  #TëBëjmëAtëQëVaretNgaNe #PërgjegjësiaMbiSjelljenNëRrugë #EdukimiMbiSigurinëRrugore