Ulje e numrit të aksidenteve rrugore me 41% krahasuar me vitin 2013!

You are here

Më pak aksidente rrugore dhe më shumë siguri rrugore! 

41% ulje e numrit të aksidenteve rrugore krahasuar me vitin 2013!

Krahasuar me vitin 2010:

  • -67% ulja e vdekshmërisë për 10,000 mjete në qarkullim!
  • +60% mjete më shumë në qarkullim!
  • +86% më shumë drejtues mjetesh!
  • -73% ulja e vdekshmërisë për 10,000 drejtues mjetesh!

Progres në sigurinë rrugore krahasuar me vitin 2019!

  • 0.016% mundësia që një i sapopatentuar të shkaktojë aksidente rrugore!
  • -35% ulje e përfshirjes së drejtuesve të mjeteve të moshës deri në 24 vjeç!
  • -22% më pak qytetarë të përfshirë në aksidente rrugore!

Kemi kapur objektivin e Bashkimit Europian për uljen e numrit të viktimave me -50% në krahasim me 2010! Mesatarja e vendeve të Bashkimit Europian është -21%!

Udhëto me kujdes!

#DPSHTRR #SiguriRrugore #MIE #AutomotorizimiShqiptar

Video: 

DPSHTRR: Më pak aksidente rrugore, më shumë siguri rrugore!