Verifiko Online Kategorinë Mjedisore të Mjetit!

You are here

   

TJETËR RISI! Verifiko Online Kategorinë Mjedisore të Mjetit!
Dëshironi të importoni një mjet në Shqipëri dhe ju nevojitet informacioni i saktë për kategorinë mjedisore të mjetit?
Tashmë mund të aplikoni online për verifikimin e kategorisë mjedisore të mjetit në www.dpshtrr.gov.al
Ky shërbim risi i DPSHTRR ndihmon të gjithë qytetarët që duan të importojnë/blejnë mjet nga jashtë të sigurohen që mjeti përmbush kategorinë e duhur mjedisore!
Këshillohet verifikimi i mjeteve të importuara nga vende dhe me vit prodhimi si:
  • Vendet e Gjirit Persik (EBA, Kuvajt, Katar, Marok, Oman, Jemen); Koreja;
  • Vendet europiane të cilat nuk janë në BE (vendet aspirante për në BE);
  • Mjetet vit prodhimi 2005 e poshtë;
  • Mjetet të cilat importohen nga USA, Kanadaja, Meksika dhe Japonia me vit prodhimi 2005 e poshtë.
Video: 

Verifiko Online Kategorinë Mjedisore të Mjetit!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga