Z. Kai Assing- Folës i Forumit Siguria Rrugore

You are here

Kur rregullat bëhen pjesë e kulturës dhe e sjelljes së përditshme, rreziqet reduktohen por edhe aksidentet parandalohen në një masë të konsiderueshme.

Për këtë  çështje dhe shumë të tjera me Z. Kai Assing, Zëvendës Drejtor i Divizionit "Siguria rrugore" në Gjermani, do të diskutohet në forumin e sigurisë rrugore.

Z. Assing merret me projektet e Sigurisë Rrugore, Koordinimin e Kërkimeve për Sigurinë Rrugore, Fushatat dhe Programin Federal të Sigurisë Rrugore, Aktivitetet Ndërkombëtare të Sigurisë Rrugore, etj.

Për më shumë informacion, vizitoni: www.automotivefairalbania.al!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga