Zhvillohet trajnimi i Autoriparimit

You are here

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 20.01.2020 deri në 27.01.2020, ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.