Znj. Lira Pipa Folëse në Forumin e Karrierës në Automotive Fair Albania

You are here

Përballë një paragjykimi për institucionet shtetërore, sfidohemi nga shembuj suksesi të të rinjve në karrierë, të cilët zgjedhin të kontribuojnë për një të mirë publike në vendin e tyre.

Znj. Lira Pipa është Drejtoreshë Kabineti në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Përgjatë veprimtarisë së saj në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, prej vitit 2019 është angazhuar në organizimin e nismave të shumta edukative mbi sigurinë rrugore, projektin "Retro"për rijetëzimin e koleksionit të mjeteve historike shqiptare, programet menaxheriale për burimet njerëzore, si dhe përmirësimin e shërbimeve përmes komunikimit e marketingut digjital.

Ejani të dëgjoni një shembull pozitiv dhe përqasje ndryshe ndaj punës në shtet, në datë 19 Qershor, ora 12:00.

Për të lexuar programin e plotë të forumeve në Autpmotive Fair Albania: www.automotivefairalbania.al