2,028 qytetarë të anketuar gjatë periudhës Qershor-Dhjetor 2020 për matjen e cilësisë së shërbimeve të DPSHTRR

You are here

 2,028 qytetarë/subjekte të anketuar gjatë periudhës Qershor - Dhjetor 2020 për matjen e vlerësimit të cilësisë së shërbimeve të DPSHTRR!

Ekipi ynë ndjek nga afër perceptimin e qytetarëve dhe shqetësimet apo sugjerimet që mund të adresojnë për shërbimet tona.

Plotësoni pyetësorin online:
https://www.dpshtrr.al/kontaktoni/zeri-yt-degjohet
Performanca matet edhe nga institucione e anketime të tjera por ne e vlerësojmë shumë komunikimin direkt në sportele me qytetarët!
Punohet për të korrigjuar sa më shpejt aty ku nuk jemi mirë!

#DPSHTRR #MIE #PranëQytetarëve #KomunikimMePublikun #PR #egjithëvëmendjateqytetarët