Informacion mbi lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve në datat 30-31 Maj 2020

You are here

Njihuni me informacionin e publikuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi qarkullimin dhe lëvizjen këtë fundjavë:

- Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë, bicikleta, ciklomotorë dhe mjete) pa kufizim orari. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm për datat 30-31 maj 2020 ku ndalohet vetëm lëvizja nga zonat e kuqe në zonat jeshile dhe anasjelltas.

- Lejohet të kryejnë veprimtarinë e tyre të gjithë aktivitetet e nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike, duke respektuar protokollet e sigurisë dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.

Tags: