Investime në DRSHTRR Sarandë

You are here

 

Vijon puna edhe për rikualifikimin e DRSHTRR Sarandë!

Po merr dritë e formë edhe kjo drejtori rajonale, për t’u kthyer në një ambient shërbimi optimal!

Punime për rrjete, instalime, termo-hidroizolim, sistem antizjarr, brandim, mobilim i ri, ambiente sanitare, minipoligon testimi, parkime, ndriçim e gjelbërim!

Me marrjen edhe të shërbimit të kolaudimit, punimet do shtrihen edhe tek objekti i kontrollit teknik, përfshirë dhe tërë oborrin!

Investimi me fondet e DPSHTRR nga të ardhurat takuese prej vetëfinancimit!

Për më shumë, shiko në: 

https://www.dpshtrr.al/drshtrr-sarande