Lista e aktiviteteve që do të ushtrojnë veprimtarinë dhe atyre që u ndalohet:

You are here

Nga dita e Hënë, datë 23.03.2020, do të lejohen të kryejnë aktivitetin e tyre në fashën orare 05.00-13.00 pikat e shitjes së produkteve ushqimore, me pakicë dhe shumicë, pikat e tregtimit të barnave, produkteve mjekësore, institucionet financiare, etj. Për më shumë informacion shkarkoni listën e plotë.

Tags: 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga