Mbjellja e 250 fidanëve në Tarabosh - DRSHTRR Shkodër

You are here

Dhurata më e bukur për të ardhmen është pasurimi i natyrës.
Një falënderim i veçantë për iniciativën dhe kontributin e vyer që  punonjësit  e DRSHTRR Shkodër, dhanë me mbjelljen e më shumë se 250 fidanëve, në Tarabosh.

Për më shumë, shiko në:

https://www.dpshtrr.al/te-reja/evente/mbjellja-e-250-fidaneve-ne-tarabos...

#GjesteTëVoglaMeDashuriTëMadhe 

#DRSHTRRShkodër #DPSHTRR 

#KushMbjellPemëMbjellShpresë 

#MeDashuriNgaShkodra 

#Natyre 

#Life 

#Green 

#Shkodra


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga