Ndryshime në Buxhetin e Vitit 2020

You are here

Akti Normativ "Për disa ndryshime në Ligjin Nr.88/2019" Për Buxhetin e Vitit 2020" për të siguruar vijimin e masave të qeverisë kundër COVID-19 dhe për të qenë sa më pranë qytetarëve dhe bizneseve:

- 12 miliardë lekë mbështetje nga Buxheti i Shtetit;
- 11 miliardë lekë Garanci Sovrane në mbështetje të Sektorit Privat.

Tags: