Analiza e ecurisë së shërbimeve Janar-Korrik 2023

You are here

Ndajmë me publikun arritjet tona, për të treguar përkushtimin e DPSHTRR drejt përmirësimit të vazhdueshëm. Statistikat e periudhës Janar-Korrik 2023 numërojnë:

584,120 shërbime me procedurë të lehtësuar të cilat kanë sjellë përfitimet e mëposhtme:

  • 97,916 ditë pune të kursyera;
  • 1,232,875 litra karburant të kursyera;
  • 17,612,500 km rrugë të eliminuara;
  • 1,156 MLD Lekë kursyer qytetarëve;

Krahasuar me statistikat e vitit 2018, kuptojmë që në pak kohë kemi realizuar shumë:

  • -16.6% ulja e kostos mesatare së një shërbimi!
  • -30% ulja e kohës mesatare të marrjes së një shërbimi!

U kemi shërbyer +63% më shumë qytetarëve në orë!

Lehtësojmë procedurat për zotëruesit e mjeteve!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga