Bizneset që hapen nesër, dhe ushtrimi i veprimatarisë së tyre nga ora 05:00 - 17:30

You are here

Bizneset që hapen nesër, lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre nga ora 05:00-17:30 vetëm duke zbatuar protokollet e sigurisë në punë, për mbrojtjen e qytetarëve dhe punonjësve!

Lehtësitë për lëvizjen e qytetarëve vetëm për shërbimet e domosdoshme gjatë orarit të lejuar, kërkojnë respektim rigoroz nga çdo qytetar, i masave të distancimit fizik dhe kushteve të higjienës personale

Duke filluar nga dita e hënë, datë 27 Prill 2020, ja rregullat e reja për qytetarët dhe lëvizjen e automjeteve në zonat e gjelbërta:

Qarku Dibër

Qarku Gjirokastër

Zona e përbashkët e bashkive Sarandë, Konispol, Himarë, Delvinë dhe Finiq

Zona e përbashkët e bashkive Prrenjas, Pogradec dhe Librazhd

Bashkia Divjakë.