Energjia DIELLORE në DPSHTRR!

You are here

   

GreenDPSHTRR!

EnergjiaDIELLORE!

Në buxhetin e 2022 dhe vijim kemi alokuar financimin e Projektit për Sisteme Fotovoltaike moderne, për 9 Drejtori Rajonale, me synimin për 100% shfrytëzim të tarracave e hapësirave diell-mbledhëse! Kompleksi i ri i DRSHTRR Berat do të jetë pikënisja e një projekti 3-vjeçar, në rang vendi, bazuar në studime të leverdisë dhe kthimit të investimit! Krahas standardeve të eficiencës energjitike të aplikuara në çdo investim prej vitit 2019, DPSHTRR mbron ambientin, stabilizon koston e energjisë duke eliminuar rrezikun e varësisë nga rrjeti dhe rritjen e shpenzimeve si edhe maksimizon mirëpërdorimin përmes teknologjive miqësore me mjedisin!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga