Eventi që Celebroi Mbi 1 Shekull Automotorizim Shqiptar dhe Hodhi Themelet për Regjistrin Zyrtar RETRO

You are here

Një ndër eventet që celebroi mbi 1 shekull automotorizim shqiptar (105-vjet nga regjistrimet e para të automjeteve në Shqipëri), por edhe themelimin e të parit Regjistër Zyrtar RETRO të mjeteve shqiptare me interes historik.
Datat 1-3 Nëntor 2019 u festuan në formën e një sërë aktiviteteve të cilat çpluhurosën retrospektivën e automotorizimit shqiptar.

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga