Faleminderit qytetarëve për respektimin e masave mbrojtëse.

You are here

Faleminderit qytetarëve për respektimin e masave mbrojtëse për të mirën e përbashkët! 

Shërbimi në sportelet e drejtorive rajonale të DPSHTRR-së me rregulla strikte për zbatimin e protokollit higjieno-sanitar të COVID-19

VINI RE

  • Pranohen VETËM qytetarët e pajisur me maska!
  • Rezervoni online takimin në sportel (DRSHTRR Tiranë-Kashar dhe DRSHTRR Durrës): www.dpshtrr.gov.al
  • Respektoni radhën dhe distancën 1.5-2 metra nga njëri-tjetri!
  • Dezinfektoni duart dhe shmangni kontaktin!

MBRONI VETEN DHE TË TJERËT!

#DPSHTRR #MIE #COVID19 #MbroniVeten #MbroniTëTjerët