Investime në DRSHTRR Berat

You are here

Vijojnë me ritme të larta punimet për investimin e ri, në DRSHTRR Berat, që do të mundësojë kushte dinjitoze pune dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për 35,000 drejtues mjetesh!

DRSHTRR Berat ofron rreth 85,000 shërbime në vit!

Kompleksi i ri përfshin:

  • Salla të reja shërbimi ndaj qytetarëve për lejedrejtimet dhe regjistrimet e mjeteve!
  • Ambiente të reja për klasat e testimit teorik!
  • Arkivë e re për mjetet e regjistruara dhe dokumentacionet e drejtuesve të mjeteve!
  • Kapanon për kryerjen e identifikimit teknik dhe fizik të mjeteve, si dhe zyra shërbimi!

Investim tërësisht nga fondet e entit tonë me vetëfinancim, rezultat i mirëadministrimit dhe i vizionit për transformimin e kushteve të shërbimit për qytetarët dhe për punonjësit! 

Për më shumë shiko:

https://www.youtube.com/watch?v=-D1bl5tXhGQ