Investime në Nënzyrat e Shërbimit Lushnje- Transformim rrënjësor

You are here

Me një investim modest, pas rikualifikimit total, brenda e jashtë, janë transformuar tërësisht ambientet e DRSHTRR, në Nënzyrat e Shërbimit Lushnje!

Ambiente me rregull, të pastra, me transparencë e cilësi në shërbime e mirëadministrim, janë synimi dhe prezantimi i punës tonë!

Viti 2021, na gjen në kushte dinjitoze shërbimi, për qytetarët dhe pune, për personelin tonë! 

#DPSHTRR 

#MIE 

#PunëJoLlafe 

#ZyraLushnje 

 #VëmendjaTeQytetarët

 #AutomotorizimiShqiptar 

#InvestimeTransformuese