Investimi DPSHTRR – Godina e re DRSHTRR Berat

You are here

Punimet në kompleksin totalisht të ri në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat, po vijojnë me një ritëm të shpejtë
 
DPSHTRR, vazhdon me sistemimet e jashtme, finiturat brenda, lidhjet me rrugët, kanalizime, drenazhime, nivelim me inerte, sistemime rrethimi e instalime nëntokësore, instalime elektrike e rrjetesh, instalime klimatizimi qendror e punime gipsi, tavanet inxhenierike, izolim tarraca dhe veshje strukturore fasade.

Investimi përfshin blerjen e truallit dhe ndërtimin e ri, çdo gjë tërësisht nga fondet e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Për më shumë informacion rreth investimit në DRSHTRR Berat:
https://www.dpshtrr.al/drshtrr-berat

#RevolucioniDPSHTRR #MIE #InvestimeJetike #DRSHTRRBerat #TransformimiDPSHTRR #PunëKudo #VëmendjaTeQytetarët #EuropaKëtu #ShërbimeCilësore #PunësimZhvillim #AutomotorizimiShqiptar